Piece gazowe

Piece gazowe

Gaz płynny jest nowoczesnym paliwem o bardzo szerokim zastosowaniu. Sprawdza się zarówno w systemach centralnego ogrzewania, jak i w kuchenkach gazowych czy przy podgrzewaniu wody. Korzystanie z gazu w warunkach gospodarstw domowych wymaga specjalnych odbiorników, jakimi są piece gazowe. W naszej ofercie znajdą państwo zarówno piece gazowe jak i przydomowe zbiorniki na gaz.

Piece gazowe w domowym systemie grzewczym

Nowoczesne technologie pozwalają na budowanie i produkcję urządzeń o wysokim poziomie automatyzacji – bezpiecznych, trwałych i sprawdzających się w długim okresie eksploatacji. Do takich zaliczają się nowoczesne piece gazowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu grzewczego w domu jednorodzinnym. Zadaniem tych nowoczesnych konstrukcji jest sterowanie przepływem gazu oraz wysokością płomienia pozwalającego na ogrzanie nośnika ciepła do określonej temperatury.

Rodzaje pieców gazowych

piece gazoweOferowane przez producentów piece gazowe różnią się od siebie budową i możliwościami. Podstawowy podział pozwala wyróżnić piece:

  • stojące i wiszące,
  • jedno- i dwufunkcyjne,
  • z otwartą i z zamkniętą komorą spalania,
  • tradycyjne i kondensacyjne.

Piece gazowe są w pełni zautomatyzowane. Oznacza to, że można w nich zaprogramować oczekiwaną temperaturę, a po jej osiągnięciu czujnik automatycznie ograniczy zużycie paliwa. To z jednej strony rozwiązanie ekonomiczne, ograniczające zużycie paliwa do niezbędnego minimum, a z drugiej wygodne – domownicy praktycznie nie muszą wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Piece dwufunkcyjne dodatkowo, poza centralnym ogrzewaniem, zapewniają ogrzewanie wody gospodarczej.