Dane firmy

Dane firmy

EKO GAZ Paliwa Sp. z o.o. S.K.

ul. Waryńskiego 8
95-060 Brzeziny k/Łodzi
NIP: 833-00-06-872
REGON: 750419860

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000715218

Numer konta bankowego:
PKO BP SA III O/ŁÓDŹ 51 1020 3378 0000 1102 0011 6137