Gaz płynny dla rolnictwa i przemysłu

Gaz płynny dla rolnictwa i przemysłu

Gaz płynny dzięki swym właściwościom (wysoka wydajność energetyczna oraz łatwy montaż instalacji) jest powszechnie wykorzystywany jako paliwo energetyczne w rolnictwie (m.in. fermy drobiu, suszarnie zbóż) oraz w wielu procesach technologiczno-przemysłowych (m.in. ubojnie, masarnie, przemysł drogowy, budowlany, produkcja żywności). Doskonale sprawdza się wszędzie tam gdzie nie dociera gaz ziemny lub jakość gazu ziemnego nie odpowiada wymaganiom technologicznym. Oferowany gaz płynny spełnia normy jakości w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, czego potwierdzeniem są świadectwa kontrolne analizy gazu płynnego wydane przez akredytowane laboratoria badawcze.

Pomagamy przy realizacji inwestycji związanych z budową instalacji zbiornikowych służących do zasilania urządzeń odbiorczych (przygotowanie koncepcji technicznej, wykonanie dokumentacji instalacji, prowadzenie prac instalacyjnych). Proponujemy systemy naziemne i podziemne, tworzone na bazie zbiorników o pojemności od 2700 do 6400 litrów, montowanych z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa. Najważniejszym czynnikiem właściwego przebiegu procesu technologicznego jest zapewnienie ciągłości pracy urządzeń. Sugerujemy rozwiązania, które gwarantują nieprzerwaną pracę instalacji przemysłowych w każdych warunkach proponując rozwiązania zwiększające możliwości odparowania gazu płynnego ze zbiorników magazynowych (odparownik gazu płynnego – rodzaj wymiennika ciepła przeznaczony do zwiększenia wydajności odparowywania gazu płynnego ze zbiorników magazynowych gazu płynnego).

Przestrzeganie surowych zasad bezpieczeństwa przez przeszkolony i wysoko wykwalifikowany personel firmy stanowi gwarancję właściwego postępowanie w trakcie procesu tankowania instalacji zbiornikowych z wykorzystaniem certyfikowanych urządzeń wydawczych ( świadectwo legalizacji ponownej wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Miar ) zainstalowanych w nowoczesnych pojazdach przeznaczonych do transportu i sprzedaży gazu płynnego LPG ( autocysterny przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych ADR ).
Właściwa baza magazynowa stanowi gwarancję terminowych dostaw przy zachowaniu najlepszych cen na rynku paliw płynnych adekwatnych do jakości oferowanego paliwa.
Jesteśmy w stanie zapewnić Państwu atrakcyjne zasady współpracy na każdym etapie, co może znacząco wpłynąć na koszty funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Właściwa baza magazynowa stanowi gwarancję terminowych dostaw przy zachowaniu najlepszych cen na rynku paliw płynnych adekwatnych do jakości oferowanego paliwa.

EKO GAZ dokładnie analizuje potrzeby każdego klienta i proponuje rozwiązania energetyczne korzystne dla osiągniecia  niższych kosztów eksploatacji systemów grzewczych w połączeniu z minimalizowaniem nakładów inwestycyjnych. Szczegółowa, indywidualna oferta jest ustalana przez naszych przedstawicieli, którzy pozostają do Państwa dyspozycji.