Historia firmy

HISTORIA FIRMY

EKO GAZ polska firma, obecna na rynku gazu płynnego w województwie łódzkim nieprzerwanie od 1994 r.
Zajmujemy się sprzedażą gazu płynnego propan i propan butan w procedurze zawieszonego poboru akcyzy jak i z opłaconym podarkiem akcyzowym.
Wieloletnie doświadczenie pozwala oferować Państwu nowoczesne rozwiązania energetyczne przy zachowaniu surowych zasad bezpieczeństwa w zgodzie z przepisami prawa krajowego i unijnego.
Naszą misją jest profesjonalna sprzedaż oraz dystrybucja najwyższej jakości gazu LPG (Liquified Petroleum Gas) zarówno do klientów indywidualnych jaki i biznesowych. Oferowany gaz płynny spełnia polskie normy jakości (PN-EN 589 „Paliwa do pojazdów samochodowych LPG. Wymagania i metody badań” oraz PN-C-96008 „Przetwory naftowe. Gazy węglowodorowe. Gazy skroplone C3 – C4”.) czego potwierdzeniem są odpowiednie certyfikaty wydane przez akredytowane ośrodki badawcze.
Zakład wyposażony jest w nowoczesne urządzenia technologiczne niezbędne w procesie rozlewu gazu płynnego.
W 2012 roku firma przeszła gruntowną modernizację linii produkcyjnej przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
Właściwa powierzchnia zbiorników magazynowych na terenie firmy stanowi gwarancję terminowych dostaw gazu płynnego. System szkoleń oraz wieloletnie doświadczenie naszych pracowników w połączeniu z nowoczesnym systemem transportu (autocysterny, samochody dostawcze do przewozu butli ) sprawia, że Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę
w zakresie dostaw gazu płynnego przy zachowaniu restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa.

Wartości na których opieramy nasze działania realizując potrzeby naszych kontrahentów:

  •  uczciwość i szacunek
  •  jakość i rzetelna obsługa
  •  bezpieczeństwo ludzi i środowiska
  •  rozwój i doskonalenie