Autogaz LPG

Autogaz LPG

EKO GAZ oferuje gaz płynny LPG (autogaz) stosowany jako paliwo silnikowe dla podmiotów zajmujących się dystrybucją gazu płynnego (stacje LPG, stacje paliw płynnych). W trosce o najwyższą jakość oferowanego produktu dokładamy wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom naszych partnerów.

Paliwo silnikowe LPG zanim trafi do odbiorcy detalicznego musi spełniać rygorystyczne normy. Ponadto podlega kontrolom jakościowym wykonywanym przez Inspekcję Handlową na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach działań kontrolnych prowadzonych w oparciu o przepisy prawa zawarte w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw płynnych.

W związku z powyższym oferowane paliwo stanowi mieszaninę wysoko propanową (zawartość propanu na poziomie 60% – 80%) spełniając przewidziane prawem wymagania dla paliwa silnikowego LPG (norma PN-EN 589), czego potwierdzeniem są raporty kontrolne wydane przez akredytowane laboratoria badawcze.

Przestrzeganie surowych zasad bezpieczeństwa przez przeszkolony i wysoko wykwalifikowany personel firmy stanowi gwarancję właściwego postępowanie w trakcie procesu tankowania instalacji zbiornikowych z wykorzystaniem certyfikowanych urządzeń wydawczych ( świadectwo legalizacji ponownej wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Miar ) zainstalowanych w nowoczesnych pojazdach przeznaczonych do transportu i sprzedaży gazu płynnego LPG (autocysterny przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych ADR).
Właściwa baza magazynowa stanowi gwarancję terminowych dostaw przy zachowaniu najlepszych cen na rynku paliw płynnych adekwatnych do jakości oferowanego paliwa.

W ramach współpracy oferujemy naszym klientom wsparcie techniczne w zakresie serwisu stacji LPG ( rewizje wewnętrzne zbiorników naziemnych i podziemnych, sprawdzanie zaworów bezpieczeństwa, naprawy dystrybutorów i pomp LPG, legalizacje dystrybutorów ).