Kim jesteśmy?

KIM JESTEŚMY?

EKO-GAZ polska firma, obecna na rynku gazu płynnego w województwie łódzkim nieprzerwanie od 20 lat.
Wieloletnie doświadczenie pozwala oferować Państwu nowoczesne rozwiązania energetyczne przy zachowaniu surowych zasad bezpieczeństwa w zgodzie z przepisami prawa krajowego.
Naszą misją jest profesjonalna sprzedaż oraz dystrybucja najwyższej jakości gazu LPG (Liquified Petroleum Gas) zarówno do klientów indywidualnych jaki i biznesowych. Oferowany gaz płynny spełnia polskie normy jakości (PN-EN 589 „Paliwa do pojazdów samochodowych LPG. Wymagania i metody badań” oraz PN-C-96008 „Przetwory naftowe. Gazy węglowodorowe.
Gazy skroplone C3 – C4”.) czego potwierdzeniem są odpowiednie certyfikaty wydane przez akredytowane ośrodki badawcze.
Zakład wyposażony jest w nowoczesne urządzenia technologiczne niezbędne w procesie rozlewu gazu płynnego. W 2012 roku firma przeszła gruntowną modernizację linii produkcyjnej przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegooraz budżetu państwa.
Właściwa powierzchnia zbiorników magazynowych na terenie firmy stanowi gwarancję terminowych dostaw gazu płynnego. System szkoleń oraz wieloletnie doświadczenie naszych pracowników w połączeniu z nowoczesnym systemem transportu (autocysterny, samochody dostawcze do przewozu butli ) sprawia, że Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę w zakresie dostaw gazu płynnego przy zachowaniu restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa.
Wartości na których opieramy nasze działania realizując potrzeby naszych kontrahentów:

  • uczciwość i szacunek
  • bezpieczeństwo ludzi i środowiska
  • jakość i rzetelna obsługa
  • rozwój i doskonalenie