Uszlachetniacz PRO 2000-E

USZLACHETNIACZ PRO 2000-E

Wielofunkcyjny dodatek uszlachetniający gaz płynny propan-butan stosowany jako paliwo silnikowe.

PRO 2000-E jest to mieszanina związków chemicznych oraz polimerów zapewniających smarowanie silnika. Zawiera emulgator, rozpuszczalniki polarne oraz grupę związków działających jako czynniki poprawiające spalanie. Podczas pracy silnika rozpuszczalniki oraz detergenty zawarte w PRO 2000-E przechodząc w stan ciekły usuwają wosk, osady olejowe z parowników i gaźników oraz węgiel z zaworów wlotowych.

Regularne stosowanie PRO 2000-E zapewnia:
• usuwanie osadów ciężkich węglowodorów
• oczyszczanie parowników, gaźników i wtryskiwaczy paliwa
• poprawienie spalania, zmniejszenie zużycia paliwa oraz spadek emisji gazów szkodliwych zawartych w spalinach
• usuwanie wody z przewodów paliwowych
• smarowanie cylindrów, pierścieni, trzpieni i gniazd zaworów

PRO 2000-E emulguje ciężkie frakcje węglowodorów obecne w gazie płynnym, co powoduje ich swobodne przejście przez parownik i gaźnik, a następnie całkowite spalenie wraz z gazem płynnym.
Uszlachetniacz zawiera elementy zwiększające moc silnika jednocześnie zmniejszające ryzyko zbyt wczesnego zapłonu.
Silniki pracujące na paliwie z dodatkiem uszlachetniacza uruchamia się łatwiej, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. PRO 2000-E zmniejsza zużycie paliwa poprzez śladową emisję gazów toksycznych. Zmniejszenie emisji spalin korzystnie wpływa na środowisko, co jest szczególnie ważne w przypadku pracy wózków widłowych w pomieszczeniach zamkniętych.
Emulgator zawarty w uszlachetniaczu usuwa wodę i inne ciekłe zanieczyszczenia zawarte w przewodach paliwowych i zbiornikach, poprzez rozdrobnienie wody i innych zanieczyszczeń na cząstki koloidalne zawieszone w gazie płynnym propan-butan.
Następnie woda przechodzi przez instalację do komory spalania, skąd usuwana jest wraz z gazami wydechowymi.
Polimery zawarte w PRO 2000-E zapewniają smarowanie cylindrów, zaworów, pierścieni i wtryskiwaczy. Polimery te nie odparowują natychmiast w komorze spalania ponieważ ich temperatura zapłonu wynosi 218 stopni Celcjusza. Powoduje to pozostawanie cienkiej warstwy ochronnej na ściankach cylindrów, pierścieni i zaworach, która chroni także membrany, uszczelki i elementy gumowe przed zanieczyszczeniami zawartymi w paliwie. Polimery powlekające wewnętrzne ściany zbiornika skutecznie chronią go przez korozją.

gaz propan butan wzbogacony uszlachetniaczem PRO 2000-E projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej